تبریک انتصاب وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت از سوی مدیر عامل محترم شرکت آلومينيوم ايران

174