بازرگانی خارجی

4521

 سرپرست مدیریت بازرگانی خارجی

امین شمس الهی

 

اطلاعات تماس

دفتر تهران : ۴۷-۸۸۰۴۹۰۴۶ ۰۲۱

نمابر : ۸۸۰۴۹۰۴۵ ۰۲۱

پست الکترونیک:  commercial@iralco.net

 

 رئیس خرید ماشین آلات و قطعات بازرگانی خارجی

الهه محمدی

تلفن : ۳۲۱۶۲۴۰۲ ۰۸۶

همراه : ۰۹۱۸۳۶۱۰۱۴۶

پست الکترونیک: e.mohammadi@iralco.net