کارگاه احیاء

  کارگاه احیاء ۷۰ کیلوآمپر تکنولوژی احیاء آلومینیوم از نوع آند پیش پخت (Pre Baked) بوده و نحوه قرار گرفتن دیگ ها بصورت پهلو به پهلو...

سازمان های مرتبط

 وزارت صنعت معدن و تجارت  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  سندیکای صنایع آلومینیوم ایران  بازار بورس فلزات لندن L.M.E  بازار بورس تهران T.M.E  استانداری مرکزی سازمان...

عضویت ها

۱- عضويت بازار بورس فلزات لندن L.M.E ۲- عضويت بازار بورس تهران T.M.E ۳- عضو جامعه بهره وري ايران ۴- عضو ۱۰۰ شركت برتر ۵- عضويت صد مدير...

معرفی شرکت آلومینیوم ایران

ايرالكو به عنوان اولين توليد كننده شمش هاي آلومينيوم در ايران ، در زميني به مساحت ۲۳۲هكتار در كيلومتر ۵ جاده اراك تهران واقع...

فعالیت های زیست محیطی

اقدامات زیست محیطی ایرالکو ایرالکو و محیط زیست شـرکت آلومینیـوم ایـران ( ایرالکـو) بـه عنـوان اولیـن تولیـد کننـده فلـز اسـتراتژیک آلومینیـوم در ایـران و خاورمیانـه، همواره...

امکانات تفریحی و رفاهی

بوستان شهدای آلومینیوم همه ساله در فصل بهار، بوستان شهدای شرکت آلومینیوم ایران به دلیل داشتن فضای سبزی به مساحت سه هزار متر مربع و...

کارگاه ریخت (Cast House)

آلومینیوم مذاب تولید شده در کارگاه های احیاء جدید و قدیم بعد از تخلیه دیگ ها به کارگاه ریخت منتقل و در این کارگاه...

کارگاه آند سازی

آند به عنوان الكترود یا قطب مثبت در فرایند تولید آلومینیوم و در سلول های احیاء (Electrolytic Cells) وظیفه انتقال جریان الکتریسیته و ترکیب...

واحد توزیع انرژی

واحد توزیع برق احياء ۷۰ کیلوآمپر تولید فلز آلومینیوم تنها به روش تجزیه الکتریکی و نسبت به سایر فلزات از مصرف انرژی بالاتری برخوردار می...