بازدید رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت آلومینیوم المهدی از ایرالکو

843

ایرالکو و المهدی بر لزوم همکاری متقابل تاکید نمودند.

بازدید رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت آلومینیوم المهدی از ایرالکو

1

روابط عمومی و صنعتی: رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت آلومینیوم المهدی و همراهان ایشان در تاریخ پنجم تیر ماه ۱۴۰۰، ضمن برگزاری جلسه با مدیر عامل ایرالکو، از شرکت آلومینیوم ایران بازدید نمودند.

در این جلسه که با حضور مهندس مجیدی مدیر عامل محترم ایرالکو، مهندس زاوشی عضو محترم هیات مدیره ایرالکو، مهندس موثقی رئیس محترم هیات مدیره المهدی و آقایان شریفی یزد نژاد و میرزایی اعضای محترم هیات مدیره المهدی، مهندس مرجانی مدیر کارخانه و قائم مقام مدیر عامل المهدی و کارشناسان گروه کسب و کار شرکت مپنا برگزار گردید، دو طرف بر اعلام آمادگی و همکاری متقابل و دو جانبه در زمینه‌های مختلف به عنوان دو قطب بزرگ تولید شمش آلومینیوم در ایران، تاکید نموده و به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

3

مدیران ارشد دو کارخانه بزرگ تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران، با طرح مشکلات و مسائل مشترک صنایع بزرگ آلومینیومی در زمینه افزایش قیمت روز افزون مواد اولیه و قطعات، افزایش قیمت انرژی و چگونگی فروش و عرضه محصولات در بورس کالا، خواستار اتحاد، همراهی و سیاست‌گذاری مناسب شرکت‌های بزرگ تولید کننده شمش آلومینیوم گردیدند و بر لزوم همکاری‌های گسترده‌تر و انتقال تجارب و مشارکت راهبردی توافق و تاکید نمودند.

یادآور می‌گردد رئیس و اعضای هیات مدیره آلومینیوم المهدی در پایان از کارگاه‌های احیاء ۲۰۰ کیلو آمپر و کارگاه ۵۰ هزار تنی ریخت بیلت طول بلند بازدید نمودند.

2