مناقصه ساخت و تحویل ۱۵۷ عدد سایفون خم کارگاه احیاء قدیم شرکت آلومینیوم ایران

104

شماره مناقصه:.۲۸۳۴۹

موضوع مناقصه:ساخت و تحویل ۱۵۷ عدد سایفون خم کارگاه احیاء قدیم شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۲/۱۰/۰۲

فایل آگهی               فایل آگهی نوبت دوم