مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)

1064

 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) در دانشگاه تربیت مدرس تهران با حضور ۸۵ درصد از سهامداران در مورخ ۹۸/۴/۳۱

 

روابط عمومی و صنعتی ایرالکو: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخه ۹۸/۴/۳۱ با حضور ۸۵ درصد از سهامداران، رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ایرالکو در سالن جابر ابن حیان دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید.

در این مجمع آقای مهدی محمودی به عنوان نماینده سازمان بورس، مهندس احمد مجیدی مدیرعامل ایرالکو، آقایان حسنعلی رضایی مقدم نماینده شرکت های آلومرول نوین و روان گداز پردیس و محمد رضایی نماینده شرکت پرتوکالا پردیس به عنوان ناظرین مجمع و دکتر حسین کمالی رئیس هیات مدیره شرکت به عنوان رئیس مجمع، آقای مصطفی رضایی معاون مالی و اداری ایرالکو به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند و به همراه آقای سید احمد موسوی مدیر عامل موسسه حسابرسی کوشا منش در جایگاه حضور یافتند.