قيمت پودر آلومينا، ماده اوليه توليد آلومينيم در حال پرواز است:

541

بازرسان محيط زيست چين بدليل نشتي باطله گل سرخ، دستور توقف ۲ خط از ۴ خط توليد شرکت Xinfa واقع در مجتمع توليد آلوميناي Jiaokou  را صادر کردند تا ۱٫۳ ميليون تن توليد از چرخه حذف شود

همزمان شرکت Huaqing نيز اعلام کرد که ناظران محيط زيست دستور توقف  ۴۰۰ هزار تن پودر آلوميناي توليدي اين شرکت را صادر کرده اند

اين ۲ خبر محرک قيمت آلومينا در چين شده که خروجي آن، افزايش ۲٫۳%+️ قيمت آلومينيم در هفته جاري است … تداوم اين موضوع همزمان با عدم تعيين وضعيت واحد آلونورت برزيل، ميتواند به روند صعودي قيمت آلومينيم شتاب بخشد