بخش معدن و صنايع معدني به رغم فشارهايي که از سال گذشته بر اقتصاد کشور وارد شده، همچنان به عنوان حوزه اي پيشرو خودنمايي مي کند

35

بخش  معدن و صنايع معدني به رغم فشارهايي که از سال گذشته بر اقتصاد کشور وارد شده،‌ همچنان به عنوان حوزه اي پيشرو خودنمايي مي کند. اين امر به سبب پيش بيني هايي است که مديران و کارشناسان اين بخش از دهه گذشته به اين سو داشته اند. رشد ارزش افزوده، توليد و صادرات در زنجيره هاي فولاد،‌ مس و آلومينيوم نمونه هاي بارزي از اين حرکت هستند که از سال هاي گذشته -به ويژه دهه کنوني- آغاز و اکنون به بار نشسته است.

طي سال ۹۳تاکنون افزون بر ۶ ميليارد دلار پروژه در بخش معدن و صنايع معدني با مشارکت بخش خصوصي وارد مدار توليد شده که حاصل آن ايجاد ۱۰هزار فرصت شغلي به صورت مستقيم بوده است.

سال گذشته نيز اين حوزه سهم ۲ ميليارد دلاري از راه اندازي طرح ها در اختيار داشت و امسال افتتاح ۳ ميليارد دلار پروژه در برنامه ها قرار دارد. از سوي ديگر اين بخش توانسته به نيکي سهم ۲۰ تا ۲۲درصدي از کل صادرات کشور در اختيار گيرد و به نوعي شاهد تثبيت سهم صادراتي شرکت هاي اين مجموعه شده ايم.

از سوي ديگر مشکلاتي همواره وجود داشته اما نگرشي که مديران دولتي و خصوصي پيدا کرده اند فضاي تعاملي است که توانسته، همگرايي نزد مديران حاکميتي و شرکتي ايجاد کند.

جمع بندي مديران شرکت هاي اين بخش بيانگر اين است که تامين مواد اوليه و دسترسي به ارز براي خريد نيازهاي ضروري بخش توليد، مانعي در مسير رونق توليد بوده است با اينحال جلساتي که به طور مستمر در حال برگزاري است شرايط را به سمت همگرايي با نگرش ملي سوق داده است.

در روزهاي اخير به ميزباني ايميدرو، نشست مشترکي بين بانک مرکزي،‌ گمرک و مديران شرکت هاي بزرگ سنگ آهني، فولادي،‌ مس و آلومينيوم برگزار و بسياري از مسائل کنوني مطرح شد. نکته قابل توجه اين است که راهکارهاي قابل اجرا، ارايه شد که مورد اتفاق نظر دو سوي جريان توليد و صادرات قرار گرفته است.

در واقع بايد آمادگي بانک مرکزي و گمرک در تسهيل جريان ورود خروج ارز و کالا را به فال نيک گرفت و از ديگر سو همت مديران  معدن و صنايع معدني را ستود که به رغم ناملايمت هايي، همواره در جبهه توليد استوار مانده اند.

ايميدرو نيز در اين مسير نقش راهبري و تسهيل کننده دارد و تلاش خود را بر ايجاد فهم مشترک و همگرايي ملي بنا نهاده است. اين جريان سيال در جهت ايجاد رونق و پويايي سيستم توليد و در نهايت صادرات، در حرکت است که منافع آن نصيب اقتصاد کلان مي شود. شرايط به گونه اي است که بايد تمامي ارکان حاکميتي نگاه مشترکي در موضوع توليد داشته باشند تا بتوان حفظ اشتغال و جريان رو به رشد توليد را رقم زد. اين مهم برگرفته از نگرشي استراتژيک است که در شرايط فعلي بيش از گذشته، بدان نياز داريم.

 

خداداد غريب پور- معاون وزير صنعت معدن و تجارت و رييس هيات عامل ايميدرو.

منبع : سايت سازمان ايميدرو