روح بلند حضرت آیت‌الله شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی به ملکوت اعلی پیوست.

21