روابط عمومی و صنعتی : دکتر فروزانمهر مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
در تاریخ ۱۸ فروردین ماه، به همراه مهندس سیف مدیر کارخانه، از کارگاه های احیاء ۲ ، میله گذاری جدید و ریخت ۵۰ هزار تنی بیلت طول بلند بازدید کردند و روند تولید را از طـریق معاونت، مدیران و روسـای کارگـاه ها پیگـیری نمودند.
در این بازدید دکتر فروزانمهر با همکاران واحدهای مختلف نیز دیدار و گفتگو کردند.