تولید جهانی آلومینیوم طی سال ۲۰۲۳ میلادی به ۷۰ میلیون تن افزایش یافت

45

تولید جهانی آلومینیوم طی سال ۲۰۲۳ میلادی به ۷۰ میلیون تن افزایش یافت. این در حالی است که ظرفیت تولید این فلز نیز به ۷۹ میلیون تن رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، تولید جهانی آلومینیوم از ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۷۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش یافت.

طی این مدت، چین با تولید ۴۱ میلیون تن آلومینیوم و ظرفیت تولید سالانه ۴۵ میلیون تن از این محصول در سال ۲۰۲۳ میلادی توانست همچنان پیشرو تولید آلومینیوم در جهان باقی بماند. میزان تولید این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و میزان ظرفیت تولید نیز۴۴ میلیون و ۳۰۰هزار تن اعلام شده بود.

هند با تولید ۴ میلیون و ۱۰۰هزار تن و روسیه با تولید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن آلومینیوم در سال ۲۰۲۳ میلادی در رتبه های دوم و سوم تولید این محصول در جهان ایستادند. این در حالی است که میزان ظرفیت سالانه تولید آلومینیوم این کشورها در سال۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۴ میلیون و۶۰ هزار تن و ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن اعلام شده است.

ذخایر جهانی بوکسیت
سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا پیش بینی می کند میزان ذخایر بوکسیت در جهان حدود ۵۵ تا ۷۵ میلیارد تن است که برای پاسخ به نیاز آینده صنعت آلومینیوم کافی است.