تولید شمش آلومینیوم کشور، حدود ۷ درصد افزایش یافت

49

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ایرالکو و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، ۴ شرکت بزرگ آلومینیومی کشور (آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران) در ماه بهمن ۱۴۰۲، ۵۴ هزار و ۸۹۳ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. اما شمش تولید شده در بهمن سال گذشته، ۵۱ هزار و ۴۱۶ تن بود.

شرکت های آلومینیومی از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، ۵۸۲ هزار و ۲۰۰ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۵۷۹ هزار و ۴۸۵ تن بود که حاکی از افزایش حدود ۲۷۰۰ تنی (۵ دهم درصدی) این محصول است.

از میزان شمش آلومینیوم تولیدی امسال، شرکت های «آلومینیوم جنوب» ۲۵۵ هزار و ۴۸۶ تن، «ایرالکو» ۱۵۹ هزار و ۶۷۷ تن، «المهدی» ۱۳۳ هزار و ۸۰۳ تن و «آلومینای ایران» ۳۳ هزار و ۲۳۴ تن تولید کردند.