تولید ۶ میلیون و ۵۷ تن آلومینیوم در ایران از سال ۱۳۸۴ لغایت ابتدای سال ۱۴۰۲

44

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ایرالکو و به نقل از روابط عمومی سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بر اساس آمار اعلام گردیده، از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۱، شش میلیون وپنجاه و هفت تن آلومینیوم در کشور توسط شرکتهای آلومینیوم ایران(ایرالکو)، المهدی و هرمزال، آلومینیوم جنوب(سالکو) و آلومینای ایران تولید شده است. در حال حاضر ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور ۷۷۰ هزار تن است که یکی از دلایل رشد ظرفیت و تولید این فلز استراتژیک در کشور طی سالهای اخیر راه اندازی و بهره برداری از دو کارخانه آلومینیوم جنوب و آلومینای جاجرم بوده است. همچنین شرکت های آلومینیومی از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، ۵۸۲ هزار و ۲۰۰ تن شمش آلومینیوم تولید کرده اند.