مناقصه ساخت و تحویل ۶۰۰۰ عدد آند استاب فورج شده مربوط به یوک چهارشاخه (آند خط ۶) شرکت آلومینیوم ایران

112

شماره مناقصه:.۳۰۷۷۸

موضوع مناقصه:ساخت و تحویل ۶۰۰۰ عدد آند استاب فورج شده مربوط به یوک چهارشاخه (آند خط ۶) شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۲/۱۰/۲۴

فایل آگهی               فایل آگهی نوبت دوم