مناقصه ساخت و تحویل ۵۰ عدد قالب ۱۲۰۰ پوندی(با آرم) و ۵۰ عدد قالب ۱۲۰۰ پوندی (بدون آرم) شرکت آلومینیوم ایران

61

شماره مناقصه:۲۸۳۴۹

موضوع مناقصه:ساخت و تحویل ۵۰ عدد قالب ۱۲۰۰ پوندی(با آرم) و ۵۰ عدد قالب ۱۲۰۰ پوندی (بدون آرم) شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۲/۱۰/۰۲

فایل آگهی               فایل آگهی نوبت دوم