تجدید مناقصه عمومی تامین مصالح و اجرای کلیه عملیات خاکی، بستر سازی، محوطه سازی، جداول، آشغالگیرها، دیوار کشی روی ترنچ ها، آسفالت جاده ها و اجرای پیاده روهای سایت پروژه آندسازی

220

مناقصه گزار: شرکت کربن صنعت امیرکبیر

شرایط مناقصه گران: کلیه شرکت های دارای سابقه مفید و مرتبط با موضوع مناقصه با شرکت کنندگان بایستی دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی و رتبه ۲ رشته راه و ترابری باشند.

تذکر: دو شرکت دارای رتبه های ۳ و ۴ رشته راه و ترابری منوط به اینکه یکی از شرکت ها دارای رتبه ۳  باشد، بصورت مشارکت رسمی می­توانند در این مناقصه شرکت نمایند.(قرارداد مشارکت در این حالت بایستی در پاکت ب قرارگیرد).

نحوه دریافت اسناد به روش های ذیل:

  • حضوری: اراک،کوی صنعتی، خیابان بنفشه، ابتدای مهمانسرای شرکت آلومینیوم ایران، شرکت کربن صنعت امیرکبیر، کدپستی: ۳۸۱۹۹۳۳۵۱۱
  • اینترنتی:
  • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور به نشانی: https://www.hezarehinfo.net
  • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور به نشانی: http://www.etender.ir

مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ می باشد.

توجه: شرکت کربن صنعت امیرکبیر در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۱۲۶۹۷۰-۰۸۶ و ۳۳۱۲۷۳۵۲-۰۸۶تماس حاصل فرمائید.

آدرس ایمیل مناقصه گزار: akcico@gmail.com

اسناد مناقصه (شامل پاکات الف، ب،ج و آیین نامه)

توجه: جهت دانلود نقشه های موضوع مناقصه بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

https://www.dropbox.com/scl/fi/wwmzryvojct9uqmlho83w/Drawing.rar?rlkey=lh420j88ssqxli142mj1o181u&dl=0