مناقصه طراحی، تأمین متریال و ساخت تابلوهای توزیع فشار ضعیف پست برق ساختمان ۵۰۱ (کمپرسورخانه) و تامین لوازم یدکی دوره راه اندازی و دوره دوساله بهره برداری پروژه آندسازی خیرآباد

119

مناقصه گزار: شرکت کربن صنعت امیرکبیر

موضوع مناقصه: طراحی، تأمین متریال و ساخت تابلوهای توزیع فشار ضعیف پست برق ساختمان ۵۰۱ (کمپرسورخانه) و تامین لوازم یدکی دوره راه اندازی و دوره دوساله بهره برداری پروژه آندسازی خیرآباد

شرایط مناقصه گران:

  • شرکت کنندگان بایستی در لیست تأمین کنندگان تابلوهای برق صنعتی سازمانهای معتبر قرار داشته باشند.

نحوه دریافت اسناد به روش های ذیل:

  • حضوری: اراک،کوی صنعتی، خیابان بنفشه، ابتدای مهمانسرای شرکت آلومینیوم ایران، شرکت کربن صنعت امیرکبیر، کدپستی: ۳۸۱۹۹۳۳۵۱۱
  • اینترنتی:
  • وبسایت شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) به نشانی: IRALCO.IR
  • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور به نشانی: https://www.hezarehinfo.net
  • پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور به نشانی: http://www.etender.ir

مهلت تحویل اسناد:

حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ می باشد.

توجه: شرکت کربن صنعت امیرکبیر در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۳۱۲۶۹۷۰-۰۸۶ و ۳۳۱۲۷۳۵۲-۰۸۶تماس حاصل فرمائید.

آدرس ایمیل مناقصه گزار: akcico@gmail.com

اسناد مناقصه خرید تابلوهای برق ساختمان ۵۰۱