بازدید دکتر مقیمی معاون محترم وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شرکت کربن صنعت امیرکبیر

521