برای اولین بار در طول حیات اقتصادی ایرالکو رخ داد

307

ارسال ۵۰۰۰ تن پترولیوم کک به صورت حمل یکسره به شرکت آلومینیوم ایران

در راستای ارتقا ء بهره وری و کمک به کاهش هزینه های تولید  و نیز تأمین بموقع مواد اولیه ، برای اولین بار همزمان سه فروند کشتی حامل دو فروند پترولیوم کک و نیز آلومینیوم فلوراید و یک فروندکشتی حامل آند وارداتی از خارج از کشور بدون تخلیه در بنادر و گمرکات و مبادی ورودی کشور مستقیماً از کشتی به کامیون و سپس به محل گمرک اختصاصی داخل شرکت ترانزیت و پس از طی مراحل و تشریفات ترخیص بصورت حمل یکسره مستقیماٌ وارد چرخه تولید شده وخواهد شد و ضمن صرفه جویی های هزینه و زمان و با وجود مشکلات و مضا یق ارزی با همکاری بسیار مثال زدنی گمرک اراک ترخیص گردید .

خوشبختانه از آثار مثبت و مزایای این اقدام می توان به حذف هزینه های انبارداری، هزینه های بندری شامل هزینه حمل محلی از کشتی به محوطه گمرک و همچنین سرعت انتقال مواد اولیه به خطوط تولید شرکت اشاره کرد.

ضمناً با مساعدت و معاضدت مدیرعامل محترم ، سیاست های معاونت بازرگانی در انتقال اقلام وارداتی به شکل ترانزیت داخلی از مبادی ورودی کشور به محل کارخانه بوده تا نسبت به کاهش هزینه ها و تقویت زیرساخت های تجاری استان از جمله گمرکات در افزایش تراز بازرگانی استان اشاره نمود.

سایر اقلام ترانزیتی:

  • دو محموله پترولیوم کُک در تناژهای ۱,۵۰۰ و ۲,۱۰۰ تُن از بنادر امیرآباد استان مازندران و بندرشهیدرجائی استان هرمزگان
  • ترانزیت آلومینیوم فلوراید به میزان ۲۰۰۰ تُن از بندرشهیدرجائی استان هرمزگان به مقصد شرکت آلومینیوم ایران
  • ۶,۸۰۶ تن آند با کیفیت به مقصد بندر شهید رجایی شهرستان بندر عباس وارد شده است