جلسه هیأت مدیره ایرالکو و بازدید از کارگاه میله‌گذاری جدید و ساختمان کراش بت

854

   روابط عمومی و صنعتی: جلسه هیات مدیره شرکت آلومینیوم ایران در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ در دفتر سرپرست مدیریت عامل شرکت آلومینیوم ایران برگزار گردید.

پس از جلسه، رئیس و اعضای هیات مدیره محترم شرکت با حضور جناب آقای دکتر میر اشرفی سرپرست محترم مدیریت عامل، دکتر رضایی قائم مقام اجرایی و معاونت مالی شرکت و جمعی از معاونین و مدیران از کارگاه میله گذاری جدید، ساختمان کراش بت و محل احداث مولد اضطراری برق بازدید به عمل آوردند و معاونین و مدیران محترم ذیربط توضیحاتی در این خصوص ارائه نمودند.