حقوقی

3201

این امور به منظور هدايت و كنترل و برنامه ريزي فعاليت هاي مربوط به مسائل حقوقي شركت آلومینیوم ایران مطابق وظایف محوله فعالیت می نماید.

  • اقدام در جهت استیفای حقوق شرکت از طریق طرح، تعقیب و دفاع از دعاوی در کلیه مراحل رسیدگی و اجرایی و حکمیت و سایر اقدامات قانونی
  • رسیدگی و پیگیری، نظارت و انجام کلیه اقدامات لازم به منظور حل و فصل مسائل حقوقی مربوط به منافع شرکت
  • نظارت بر تهيه و تنظيم و ايجاد مدارك مختلف مورد نياز جهت اقامه دعوي يا دفاع از منافع شركت در مراجع مختلف قضايي در ارتباط با سازمانهاي دولتي ،موسسات خصوصي و يا افراد
  • ایجاد ارتباط با مراجع قضایی اعم از دادگاه های حقوقی، شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و کمیسیون های مالیاتی، کارگری و اختلاف و اجرای ثبت اسناد واملاک به منظور رفع مشکلات و پاسخگویی به کلیه ادعاهای مطروحه علیه شرکت
  • تعیین نماینده حقوقی در هیأت ها، شوراها و کمیسیون های مختلف در چارچوب وظایف محوله
  • نظارت و مراقبت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات در شركت
  • بررسي و تأييد اسناد قراردادي، ملكي ، بيمه و… در ارتباط با فعاليت هاي شركت
  • ارائه مشورتهاي لازم به مسئولين شركت در تهيه آئين نامه هاي داخلي در صورت لزوم
  • ارائه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم در زمينه روشها و دستورالعملهاي قراردادي ، قوانين و مقررات به كاركنان تحت سرپرستي و هدايت آنها در انجام امور محوله

حضور در دفاتر اسناد رسمي به منظور امضاء ذيل اسناد و اوراق مربوط به خريد اموال ،اجاره، تعهدات و غيره در صورت لزوم.