تجدید مناقصه خرید شلوار و کاپشن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

154

شماره مناقصه:۲۶۶۱۳

موضوع تجدید مناقصه:خرید شلوار و کاپشن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۷/۲۶

فایل آگهی           فایل اسناد

عکس کاپشن       عکش شلوار