گواهینامه ها

673

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (I.M.S) در شرکت آلومینیوم ایران:

شرکت آلومینیوم ایران به منظور استفاده از آخرین دستاوردهای مدیریتی، علمی، فنی و تکنولوژیکی در جهت ارائه محصولات با کیفیت، کاهش هزینه ها، کاهش قیمت تمام شده حفاظت از محیط زیست وصیانت از نیروی انسانی، سیستم مدیریت یکپارچه ( I.M.S ) را استقرار و ایجاد نموده است.

استاندارد(ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت)

 

نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی مکمل نیازمندی های محصول می باشد این استاندارد بین المللی می تواند به منظور ارزیابی توانایی سازمان در تامین نیازمندی های مشتری، قانونی ومقررات کاربردی را برای محصول ونیازمندی های سازمان توسط طرف های داخلی و خارجی محقق نماید.

استانداردISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی:

 

این استاندارد بین الملی الزامات یک سیستم مدیریت زیست محیطی را برای توانمند سازی سازمان جهت توسعه و اجرای خط مشی ها واهدافی که در راستای پاسخ گویی به نیازهای قانونی و اطلاعات در خصوص جنبه های بارز زیست محیطی فراهم می آورد. هدف کلی این استاندارد، پشتیبانی از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی است.

استاندارد OHSAS18001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

 

این استاندارد که مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را پوشش می دهد به این منظور تهیه شده است که عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی موثر را برای سازمان ها فراهم نماید تا بتواند با سایر الزامات مدیریت ادغام شود و سازمان ها را در دستیابی به اهداف ایمنی و بهداشت شغلی و اقتصادی یاری نماید. هدف کلی این استاندارد، پشتیبانی و ترویج اعمال خوب ایمنی و بهداشت شغلی است