بازدید معاونین و استادان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو )

71

در راستای ارتباط دو سویه دانشگاه با صنعت، صورت پذیرفت:

بازدید معاونین و استادان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای ارتباط بین صنعت و دانشگاه معاونین و استادان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ میهمان شرکت آلومینیوم ایران بودند.

در این بازدید که با حضور دکتر لواسانی مدیرعامل محترم، قائم مقام محترم اجرایی مدیرعامل، معاونین محترم بهره‌برداری و منابع انسانی و پشتیبانی و جمعی از مدیران صورت پذیرفت، دکتر لواسانی در خصوص آخرین وضعیت تولید، تکنولوژی، نحوه همکاری و ارتباط بین صنعت و دانشگاه در قالب یک تفاهم‌نامه به منظور فعالیت در زمینه‌های ذیل گفتگو و تبادل نظر نمودند:

۱ – ایجاد شرکت دانش‌بنیان مشارکتی بین ایرالکو و دانشگاه جهت برطرف نمودن نیازمندی‌های فناورانه.

۲ – همکاری در زمینه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی تعمیرات CMMS و سیستم مدیریت هوشمند تعمیرات.

۳ – همکاری در زمینه پروژه‌های دانشجویی ارشد و دکترا مرتبط با فرآیندهای صنعت آلومینیوم.

۴ – ایجاد اتاق آلومینیوم در دانشگاه به منظور نزدیکی و هم‌افزایی دانشگاه و شرکت؛ در انجام پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها.

۵ – همکاری در زمینه‌ پروژه‌های ایمنی و زیست محیطی و مدیریت انرژی با رویکرد بهینه‌سازی، کاهش مصرف و ارزیابی ریسک‌های ایمنی شغلی و فرآیندی در سطح شرکت و انجام پروژه‌های زیست محیطی مرتبط با آب، خاک، هوا و …

۶ – سازماندهی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه به ایرالکو به منظور عملیاتی نمودن پروژه‌های مورد نیاز شرکت.