تجدید مناقصه ساخت و تحویل ۴ ست قاب چدنی ۵ تکه کوره های کارگاه پخت آند شرکت آلومینیوم ایران

123

شماره مناقصه:۱۷۸۲۷

موضوع  تجدید مناقصه:ساخت و تحویل ۴ ست قاب چدنی ۵ تکه کوره های کارگاه پخت آند شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۶/۰۲

فایل آگهی           فایل اسناد

فایل ۱   فایل ۲  فایل ۳   فایل ۴   فایل ۵   فایل ۶