مناقصه خرید شلوار و کاپشن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

118

شماره مناقصه:۱۷۶۱۳

موضوع  مناقصه:خرید شلوار و کاپشن کارگری و کارمندی شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۵/۳۱

فایل آگهی           فایل اسناد

عکس کاپشن       عکش شلوار