مناقصه ساخت و تحویل ۴ ست قاب چدنی ۵ تکه کوره های کارگاه پخت آند شرکت آلومینیوم ایران

151

شماره مناقصه:۱۳۵۸۷

موضوع  مناقصه:ساخت و تحویل ۴ ست قاب چدنی ۵ تکه کوره های کارگاه پخت آند شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۵/۰۲

فایل آگهی           فایل اسناد

فایل ۱   فایل ۲  فایل ۳   فایل ۴   فایل ۵   فایل ۶