مناقصه ساخت و تحویل ۷۰۰۰ عدد میل کاتد مورد استفاده در دیگ های کارگاه احیاء ۲(خط ۶) شرکت آلومینیوم ایران

86

شماره مناقصه:۱۰۵۴۱

موضوع  مناقصه:ساخت و تحویل ۷۰۰۰ عدد میل کاتد مورد استفاده در دیگ های کارگاه احیاء ۲(خط ۶) شرکت آلومینیوم ایران

آخرین مهلت:۱۴۰۱/۰۴/۱۱

فایل آگهی           فایل اسناد