مناقصه خريد باكت الواتور توسط شركت كربن صنعت اميركبير

123

مناقصه گزار: شرکت کربن صنعت امیرکبیر

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات تهیه متریال و ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه های
BUCKET ELEVATOR ROOM, STEEL PLATFORM, ELECTRIC CONTROL ROOM
به وزن ۶۳۴۰۰ کیلوگرم و با جنس فولاد

حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

فایل آگهی                         فایل مناقصه