گزارش تصویری پخش شده شبکه آفتاب از رزمایش کمک‌ مؤمنانه شرکت آلومینیوم ایران

264