ویژه برنامه شب‌های مهتابی، با حضـور جناب آقای مهندس مجیدی مدیرعامل محترم شرکت آلومینیوم ایران

857