کنترل کیفیت

2157

مسئولیت این بخش، نظارت و کنترل مواد اولیه، فرآیند تولید محصولات، عملیات اجرایی کارگاه های تولیدی و همچنین تامین رضایت مشتری بوده و شامل واحدهای ذیل می باشد:

۱- کنترل کیفیت کارگاه ریخت

۲- کنترل کیفیت کارگاه احیاء

۳- کنترل کیفیت کارگاه آند سازی

۴- کنترل کیفیت مواد اولیه

۵- کنترل کیفیت آماری

۶- واحد توزین

کنترل کیفیت کارگاه ریخت

این واحد ضمن مسئولیت کنترل و نظارت بر صحت اعمال کیفی انجام شده در فرایند تولید کارگاه ریخت، ثبت و جدا سازی محصولات، نظارت دقیق مراحل تولید از قبیل مواد شارژ، تقدم و تأخر افزودنی ها و مقدار آنها، کنترل دقیق آنالیز محصول با استانداردهای تعیین شده و مطابق درخواست مشتری، کنترل حرارتی مورد نیاز برخی محصولات، نظارت و کنترل بر عملیات برش و بسته بندی در کارگاه برش و تایید محصولات و در مرحله آخر تطبیق محصولات ارسالی با استانداردها و درخواست مشتری را بر عهده دارد

کنترل کیفیت کارگاه احياء 

این واحد کنترل فرآیند تولید کارگاه احیاء شامل وضعیت دیگ ها، مواد مصرفی و تولید آنها، انرژی مصرفی، اندازه گیری افت ولت آند، کاتد و اتصالات، ورود و خروج دیگ ها و علت آنها و همچنین تهیه گزارشات تحلیلی کارگاه احیاء را بر عهده دارد.

کنترل کیفیت کارگاه آند: این واحد کنترل کیفیت فرآیند تولید آند را در ایستگاه های مختلف شامل: ۱- پرس ۲- پخت ۳- تمیز کننده ۴- میله گذاری و همچنین مواد اولیه شامل : پترولیوم کک، قير HSP، آنتراسیت، فاندری کک و قير LSP را بر عهده دارد.

کنترل کیفیت مواد اولیه

این واحد بازرسی کلیه مواد ورودی شرکت، نمونه گیری و اظهار نظر کارشناسی در مورد نتایج آزمایش های به عمل آمده از نمونه های ارسالی به آزمایشگاه مرکزی ایرالکو و همچنین بررسی مشخصات فنی ارسال شده از سوی تامین کنندگان مواد اولیه توسط واحد بازرگانی و مطابقت آنها با استانداردهای مواد اولیه مورد تایید شرکت را به عهده دارد.

کنترل کیفیت آماری

این واحد با جمع آوری کنترل فرآیند تولید کارگاه های آند سازی، احیاء وریخت و تهیه گزارش های آماری با استفاده از نمودارهای مختلف و مقایسه با محدوده های مجاز و استاندارد و همچنین تهیه گزارش بازنگری مدیریت و …. را بر عهده دارد.

توزین

این واحد وظیفه توزین کلیه مواد ورودی و خروجی شرکت و همچنین بخشی از مواد در گردش داخل شرکت را بر عهده دارد.

واحد آزمایشگاه شرکت ایرالکو مشتمل بر پنج آزمایشگاه تخصصی می باشد که در قالب مجموعه ای هماهنگ عهده دار کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت می باشد و همچنین در کنار واحدهای تولیدی به طور همزمان در ایجاد شرایط بهینه تولید و تنظیم مولفه های محصول نقش اساسی ایفا می نماید. آزمایشگاه های این واحد عبارتند از:

آزمایشگاه کوانتومتر

با دارا بودن دستگاه های مجهز کوانتومتر از شرکت  ۳۴۶۰ ARL لحظه به لحظه در کنار واحدهای احیاء یک و احياء دو و ریخت شرکت بوده و به صورت شبانه روزی شرایط فلز تولیدی را تا زمان تبدیل به انواع آلیاژهای مورد نظر، بررسی و کنترل می نماید. این واحد همچنین توانایی آنالیز تمامی فلزات ارسالی خارج از شرکت را نیز دارد.

آزمایشگاه x-Ray دستگاه های XRDو XRF از شرکت PANalytical آزمایشگاه فوق از بهترین و تواناترین دستگاه های به روز دنیا می باشد که قادر به آنالیزکیفی و کمی انواع نمونه ها در فازهای مختلف بوده و با رصد نمودن شرایط مواد اصلی و افزودنی دیگ های احیاء ضمن ارتقاء کیفیت فلز تولیدی در افزایش راندمان نقش عمده ایفا می نماید و همچنین ضمن همکاری با واحدهای دانشگاهی و شرکت در پروژه های تحقیقاتی ضمن حمایت از دانشجویان و صاحبان ایده و اندیشه در توسعه علمی کشور ایفای نقش می نماید.

 آزمایشگاه شیمی تر

با داشتن پرسنل مجرب ، کوره های مجهز و در اختیار داشتن انواع مواد شیمیایی از معتبرترین تولیدکنندگان قادر به پاسخگویی به نیازهای کارگاه های تولیدی شرکت و خارج از شرکت می باشد. این واحد همچنین به عنوان جایگزین سایر آزمایشگاه ها در مواقع اضطرار انجام وظیفه می نماید.

آزمایشگاه فیزیک (ریولوژی و دانه بندی)

به عنوان یک واحد تخصصی در زمینه اندازه گیری مشخصات فیزیکی مواد اولیه و محصولات ضمن دارا بودن تجهیزات اختصاصی ساخت شرکتr&d سوئیس که برخی از آنها در کشور کم نظیر و یا حتی بی نظیر است مانند دستگاه های REACTIVITY ,THERMAL EXPANSION , AIR PERMEABILITY AIR REACTIVITY , CO2 قادر به سنجش کیفیت نمونه های آند و کاتد و سایر نمونه های کربنی می باشد.

 آزمایشگاه شیمی فیزیک

این واحد قادر به آنالیز کمی تمامی هاردنرها ، محصولات تولیدی و برخی مواد اولیه مورد نیاز شرکت با دقت بسیار بالا در حد ppb توسط دستگاه جذب اتمی (۶۸۰۰-ATOMIC ABSORPTION AA) و همچنین اندازه گیری کربن و سولفور موجود در تمامی نمونه ها توسط دستگاه CARBON SULFUR ANALYZER می باشد. آزمایشهای غیر روتینی مانند اندازه گیری.L .O وMois جهت مواد اولیه،Ash و CV ترکیبات کربنی، آزمایش های مربوط به آب و … از توانایی های این واحد می باشد.