تولید جهانی آلومینیوم و آلومینا در ماه آوریل

791

به‌گزارش باشگاه آلومينيوم به‌نقل از هوشمند نيوز، توليد جهاني آلومينيوم در ماه آوريل سال جاري (۲۰۱۹) به ۵ ميليون و ۲۰۳ هزار تن رسيد که نشان‌دهندة کاهش اندک نسبت به توليد جهاني آلومينيوم در ماه مارس با ۵ ميليون و ۳۷۹ هزار تن توليد بوده است. متوسط توليد روزانة آلومينيوم در ماه آوريل از ۱۷۳/۵ تن در ماه مارس به ۱۷۳/۴ تن کاهش يافت:

همچنين گزارش شده که توليد جهاني آلومينا در ماه آوريل بيش از ۱۱ ميليون تن بوده اما هنوز آمار دقيقي در اين خصوص اعلام نشده است. توليد جهاني آلومينا در ماه مارس سال جاري ۱۱/۲۳۱ ميليون تن و توليد روزانة آلومينا ۳۶۲/۳ هزار تن بوده است که در اين ميان، چين با توليد ۶/۳۰۳ ميليون تن آلومينا، مقام نخست توليد را به خود اختصاص داده است