خط تولید آلومینای آلفا با ظرفیت ۱۷ هزار تن در سال راه‌اندازی می‌شود

926

روابط عمومی و صنعتی ایرالکو

به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از روزگار معدن، طرح ۴۰ هزار تني توليد شمش آلومينيوم جاجرم که در اسفند سال پيش به توليد رسيد، اکنون منتظر بهره‌برداري رسمي آن تا پايان خرداد است. با راه‌اندازي اين واحد توليدي آلومينيوم، زنجيره توليد آلومينيوم از معدن تا شمش در خراسان شمالي کامل مي‌شود. اين زنجيره توليد از معادن بوکسيت در جاجرم شروع شده و در کارخانه آلوميناي جاجرم تبديل به پودر آلومينا مي‌شود؛ قرار است يک سوم توليد پودر آلومينا که پيش از اين خوراک ۲ کارخانه ايرالکو در اراک و کارخانه‌هاي المهدي و هرمزال در استان هرمزگان را تامين مي‌کرد، به کارخانه آلومينيوم جاجرم اختصاص يابد و نياز اين کارخانه تازه‌تاسيس را تامين کند.

گفتني است ميزان سرمايه‌گذاري ارزي و ريالي اين طرح، ۹۴ ميليون يورو و ۱۶۰ ميليارد تومان است که از محل منابع داخلي ايميدرو و منابع داخلي اين شرکت تامين شده است. با بهره‌برداري از طرح يادشده، براي ۳۵۰ نفر به طور مستقيم اشتغالزايي مي‌شود.

آنچه در ادامه مي‌خوانيد گفت‌وگو با تورج زارع، مديرعامل آلوميناي ايران و آلومينيوم جاجرم است که توسط روزگار معدن انجام شده است.

پروژه آلوميناي جاجرم به کجا رسيد؟ قرار بود پيش از نوروز به طور رسمي به بهره‌برداري برسد اما به تاخير افتاده است.

پروژه آلومينيوم جاجرم، پايان سال گذشته حدود ۲۲ يا ۲۳ اسفند با ظرفيت ۴۰ هزار تن شمش آلومينيوم به توليد رسيد. اين ميزان شمش آلومينيوم با ۷۰ديگ توليد مي‌شود. مزيت ما اين است که پودر آلومينا در کنارمان هست که در ايران مزيت بزرگي براي شمش آلومينيوم به شمار مي‌رود. البته تامين‌اند مورد نياز کارخانه، امسال به دليل تحريم‌ها سخت است اما ما پيش از سال سفارش داديم و همين روزها آندها را وارد مي‌کنيم تا توليد کارخانه به ظرفيت کامل برسد.

اين ميزان‌اند براي چه مدت مصرف کارخانه کافي است؟

تا پايان سال اين مقدار جوابگوي نيازمان است و بعد بايد ببينيم وضعيت تحريم‌ها به کجا مي‌رسد. پارت نخست سفارش ما به سمت ايران در حال حرکت است. در برنامه راه‌اندازي کارخانه نيز ۴ تا ۵ ماه‌اند داريم و علاوه بر آن تا پايان سال براي تامين آن که يکي از اقلام مهم و مورد نياز توليد شمش آلومينيوم است، برنامه‌ريزي کرديم.

چه زماني از کارخانه بهره‌برداري رسمي مي‌شود؟

پيش از عيد، آماده راه‌اندازي کارخانه بوديم اما از ابتداي سال دولت درگير سيل و پيشامدهاي روز شده است. بعد از ماه رمضان اميدواريم آقايان تشريف بياورند و آيين بهره‌برداري برگزار شود.

آلوميناي جاجرم به توليد رسيده است؟ ميزان توليد درحال‌حاضر چقدر است و آيا عرضه مي‌شود يا ذخيره شده است؟

توليدي که تا کنون داشته‌ايم را انبار مي‌کنيم چون به ميزاني که براي عرضه مناسب باشد نرسيده است اما به محض اينکه به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تن توليد برسيم عرضه شمش را در بازار انجام خواهيم داد.

با توليد و به ظرفيت رساندن کارخانه شمش آلومينيوم جاجرم، به ايرالکو و المهدي پودر آلومينا نمي‌دهيد؟

خير اين‌طور نيست؛ ما يک سوم توليد آلوميناي خود را مصرف مي‌کنيم و دو سوم ديگر همچنان به ايرالکو و المهدي و صنايع ديگري که به نوعي پودر آلومينا يا محصول هيدرات ما را مصرف مي‌کنند، عرضه شده و به فروش مي‌رسد.

براي تامين بوکسيت مورد نياز پودر آلومينا، ذخاير معدني در اختيار اين مجتمع تا چه زماني جوابگو است؟

اکتشافاتي که در ۴ سال گذشته در آنها حضور داشتم و انجام شده است به اندازه ۵۰ درصد کل اکتشافاتي است که تا کنون انجام شده است؛ تا ابتداي سال ۹۴ افزون بر ۱۰۰هزار متر حفاري اکتشافي انجام شده بود اما اکنون ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار متر، حفاري شده که ۴۵ هزار متر آن در ۴ سال گذشته انجام شده است. اين موضوع باعث شد ذخاير قطعي ما به ۳۸ ميليون تن برسد. بر اساس آمارها، ۳۰ هزارتن ذخاير ماينيبل ما قابل برداشت خواهد بود. در کل، براي ۳۰ سال مشکلي از نظر تامين خوراک اوليه پودر آلومينا نخواهيم داشت.