کارگاه ریخت (Cast House)

1621

آلومینیوم مذاب تولید شده در کارگاه های احیاء جدید و قدیم بعد از تخلیه دیگ ها به کارگاه ریخت منتقل و در این کارگاه با استفاده از انواع کوره های نگهدارنده (holding) و یکنواخت کننده (Homogenizing) و دستگاه های DC عمودی و افقی و پیک ماشین به انواع آلیاژهای ریختگی و کارپذیر آلومینیوم در استانداردهای مختلف DIN, ISO , GB  AA و… تبدیل می گردد.

محصول تولیدی کارگاه ریخت به دو گروه تقسیم می گردد:

۱ -محصولات کارپذیر در اشکال Slab, billet با روش تبرید مستقیم D.C

۲- محصولات ریختگی در اشکال تی بارو ۱۰۰۰ پوندی و۵۰ پوندی

در عملیات آلیاژسازی، فرآیند کیفی مذاب شامل:

Skimming , Filteration , Grain refining , Degassing , Fluxing

و… باتوجه به نوع الیاژ و درخواست مشتری انجام و توسط واحد Q.C کارگاه ریخت تحت کنترل قرار می گیرد. ظرفیت اسمی این کارگاه ۱۸۰۰۰۰ تن در سال می باشد که پس از کنترل نهایی و برش و بسته بندی جهت توزیع و ارسال به مشتریان تحویل انبار می گردد.

کارگاه جدید ریخت: (New Cast House)

در راستای افزایش کیفیت آلیاژهای کارپذیر و صادرات بیلت به جای ۱۰۰۰ پوندی، قراردادی با شرکت NFC چین به منظور احداث کارگاه ریخت با تکنولوژی پیشرفته در محل ساختمان ۳۷ اجرا گردید. تجهیزات این کارگاه شامل دو دستگاه کوره ۳۰ و ۵۰ تنی مذاب ۳Tiliting دستگاه کوره یکنواخت کننده و یک دستگاه DC با ظرفیت ۲۵ تن بر ساعت و سیستم برش و بسته بندی می باشد. ظرفیت نهایی این کارگاه ۵۰ هزار تن در سال خواهد بود.