ایرالکو و بازدید ها

 بازدید های عمومی بازدیدهایی که به درخواست مدارس، دانشگاه ها و موسسات گوناگون جهت آشنایی اجمالی و کلی از فرآیند تولید کارخانه صورت می‌گیرد، اطلاق...

سازمان های مرتبط

 وزارت صنعت معدن و تجارت  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  سندیکای صنایع آلومینیوم ایران  بازار بورس فلزات لندن L.M.E  بازار بورس تهران T.M.E  استانداری مرکزی سازمان...

آلومینیوم، تاریخچه، خواص و کاربرد آن

آلومینیوم چیست؟ آلومینیوم فلزی است به رنگ سفید نقره ای، با علامت اختصاری AL و نقطه ذوب ۱۱۰ درجه سانتیگراد و نقطه جوش ۲۳۰۰ درجه...

فعالیت های زیست محیطی

اقدامات زیست محیطی ایرالکو ایرالکو و محیط زیست شـرکت آلومینیـوم ایـران ( ایرالکـو) بـه عنـوان اولیـن تولیـد کننـده فلـز اسـتراتژیک آلومینیـوم در ایـران و خاورمیانـه، همواره...

کارگاه احیاء

  کارگاه احیاء ۷۰ کیلوآمپر تکنولوژی احیاء آلومینیوم از نوع آند پیش پخت (Pre Baked) بوده و نحوه قرار گرفتن دیگ ها بصورت پهلو به پهلو...

ورزش عمومی

شرکت آلومینیوم ایران علاوه بر رسالت اصلی خود در امر تولید، با پذیرش مسئولیت های اجتماعی و جهت گیری برای ایجاد ارتباط شایسته و...

کارگاه آند سازی

آند به عنوان الكترود یا قطب مثبت در فرایند تولید آلومینیوم و در سلول های احیاء (Electrolytic Cells) وظیفه انتقال جریان الکتریسیته و ترکیب...

گواهینامه ها

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (I.M.S) در شرکت آلومینیوم ایران: شرکت آلومینیوم ایران به منظور استفاده از آخرین دستاوردهای مدیریتی، علمی، فنی و تکنولوژیکی در جهت...

کنترل کیفیت

مسئولیت این بخش، نظارت و کنترل مواد اولیه، فرآیند تولید محصولات، عملیات اجرایی کارگاه های تولیدی و همچنین تامین رضایت مشتری بوده و شامل...