درباره اراک

اراک؛ سرزمین فرزانگان، مهد علم و دانش، پایتخت صنعتی ایران تاریخچه اراک و نام گذاری آن از سده دوم اسلامی ناحیه میان همدان، ری و اصفهان،...

واحد توزیع انرژی

واحد توزیع برق احياء ۷۰ کیلوآمپر تولید فلز آلومینیوم تنها به روش تجزیه الکتریکی و نسبت به سایر فلزات از مصرف انرژی بالاتری برخوردار می...

سازمان های مرتبط

 وزارت صنعت معدن و تجارت  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  سندیکای صنایع آلومینیوم ایران  بازار بورس فلزات لندن L.M.E  بازار بورس تهران T.M.E  استانداری مرکزی سازمان...

گواهینامه ها

استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (I.M.S) در شرکت آلومینیوم ایران: شرکت آلومینیوم ایران به منظور استفاده از آخرین دستاوردهای مدیریتی، علمی، فنی و تکنولوژیکی در جهت...

عضویت ها

۱- عضويت بازار بورس فلزات لندن L.M.E ۲- عضويت بازار بورس تهران T.M.E ۳- عضو جامعه بهره وري ايران ۴- عضو ۱۰۰ شركت برتر ۵- عضويت صد مدير...

تندیس ها

۱-     صادر كننده نمونه استان مرکزی و كشور براي ساليان متوالي ۲-     معرفي ايرالكو به عنوان واحد نمونه صنعتی ۳-     صادر كننده نمونه و پيشكسوت استان مرکزی ۴-     دريافت تنديس و...

ایرالکو و بازدید ها

 بازدید های عمومی بازدیدهایی که به درخواست مدارس، دانشگاه ها و موسسات گوناگون جهت آشنایی اجمالی و کلی از فرآیند تولید کارخانه صورت می‌گیرد، اطلاق...