سه شنبه 1 خرداد 1397  
صفحه اصلی
مديريت عامل
درباره
تولیدات
اخبار شرکت
تماس با ما
اتوماسیون اداری
آموزش
پورتال پرسنل


:آدرس کارخانه
اراک-کيلومتر 5 جاده اراک-تهران
صندوق پستي 31
38189-9-8116کد پستی
:تلفن هاي تماس کارخانه
086 پيش شماره 0098 کد کشور
34130437 الي 34130430 شماره تلفن تماس
34130238 شماره نمابر
33161493 دفتر فروش
34132092 روابط عمومي صنعتي
پست الکترونيک
 
Info@iralco.net
PR@iralco.net
Office@iralco.net
Webmaster@iralco.net
Sales@iralco.net
comercial@iralco.net

IRALCO ALUMINUM FACTORY

Postal code: 31

ARAK-IRAN


TEl: 0098 86 34130430

Fax:0098 86 34130238

Sales:0098 86 33161493

 

نمايش نقشه بزرگتر