انجام عملیات حمل و نقل صنعتی کارگاههای ریخت قديم و جديد، برش و بسته بندي و انبارها

108
شماره مناقصه: ۱۲۸۴۷
موضوع مناقصه: انجام عملیات حمل و نقل صنعتی کارگاههای ریخت قديم و جديد، برش و بسته بندي و انبارها
آخرین مهلت: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
فایل: agahi anbar.pdf