مزایده اقلام ضایعاتی

110

آگهي مزايده ۹۹/۲

شركت سهامي آلومينيوم در نظر دارد اقلام ضايعاتي ذيل را به بالاترين قيمت پيشنهادي از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

رديف شرح جنس مقدار (حدودي) واحد
۱ آهن آلات ضايعاتي ۳۰۰ تن
۲ ديگ بدون كف (جداره ديگ) ۱۲۰ تن
۳ پله ديگ ۵۰ تن
۴ تسمه ضايعاتي ۳۵ تن
۵ سايفون چدني ۷۰ تن
۶ ميل كاتد ۵۰ تن
۷ سوپر استراكچر ۷۰ تن
۸ ذغال كاتد ۱۰۰۰۰ تن
۹ قالب هزار پوندي ۶ تن
۱۰ انواع چوب ضايعاتي ۶۰ تن
۱۱ لاستيك ضايعاتي ۱۰ تن

 

لذا از متقاضيان محترم دعوت ميشود حداكثر به مدت ده روز كاري از تاريخ انتشار آگهي در ساعت اداري  بجز روزهاي تعطيل به آدرس: اراك – كيلومتر ۵ جاده تهران، روبروي پارك جنگلي شهيد باهنر،كارخانه آلومينيوم سازي، امور بازاريابي و فروش مراجعه تا ضمن واريز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال بحساب ۱۲۰۰/۹۶ بانك سپه آلومينيوم كد ۸۸۰ هماهنگي لازم جهت بازديد و خريد و دريافت اسناد و شرايط شركت در مزايده بعمل آيد.

توضيح: شركت كنندگان مي توانند در يك يا همه آيتمهاي مورد مزايده پيشنهاد قيمت خود را ارائه نمايند .همچنين شركت ايرالكو در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها بدون آنكه نياز به ذكر دليل باشد، مختار خواهد بود و به پيشنهادهاي مشروط ، مبهم و پيشنهادهايي كه با شرايط مندرج در آگهي مغايرت داشته باشد و يا بعد از مدت تعيين شده به شركت برسد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

در صورت درخواست اطلاعات بيشتر با شماره تلفن   ۳۲۱۶۲۱۲۲-۰۸۶ تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومي و صنعتي شركت سهامي آلومينيوم ايران